Proposice

Název :                                Virtuální 7

Termín konání :          1.11.2020 – 31.12.2020

Základní popis :
Sportovní výzva je určena všem, kteří chtějí v době omezujících opatření udělat něco pro své tělo a pohybovat se na zdravém vzduchu. Není nutné jen běhat, lze jít i procházkovým tempem. Nevyhrávají nejrychlejší, ale nejzdatnější. V rámci projektu vycházíme z běžeckých tras našich všednodenních běžeckých závodů roku 2020 (viz seznam níže). V uvedeném období můžete individuálně absolvovat libovolné trasy formou běhu, ale i třeba i procházkovým tempem. Tras je celkem sedm, každou můžete absolvovat maximálně třikrát a pouze jednu trasu denně. To je tedy celkem 21 možných tras. Svůj výkon je nutné doložit daty z nějakého sporttestru popř. nějaké mobilní aplikace, které dle možností předáte pořadateli (e-mail, messenger, mms). Důležitý je datum, čas není úplně rozhodující. Za každé splnění nějaké tratě získává účastník 10 bodů (tj.maximum je 210 bodů). Bodové zvýhodnění je pak ještě možné pro ty, kteří se zúčastnili některého ze závodů v roce 2020 a zlepší si původní výkon (data jsou uvedena v základní startovce). Za to získávají 2 body navíc.

Vyhodnocení :
Nejúspěšnějším se stává ten, kdo získá nejvíce bodů v co nejdřívějším termínu. V tomto systému pak bude seřazeno celé pořadí.

Ocenění :            absolutní vítěz získává poukaz na bezplatnou účast na všech běžeckých akcích pořádaných KONKORDIA Děčín v roce 2021 včetně půlmaratonu.

                              1.-10. místo věcné ceny dle možností pořadatele

                              všichni pak pamětní list a účastnická medaile

Startovné :         nevybírá se, výzva je ZDARMA pro všechny

Seznam tras :    Bludičkový běh na cyklostezce                 Okruh Maxičkami

                              Jarní kros na Kváďáku                                Běh kolem ZOO

                              Přes Ostrý pro ostrý                                    Běh u Červeného vrchu

                               Podzimní kros na Sokolím vrchu

Upřesnění :        na stránkách www.konkordia-decin.cz je pod záložkou Virtuální 7 uveřejněno :

                               proposice a prezentace k výzvě

                               mapy všech tras s parametry a ke stažení je i gpx (tratě nebudou nijak značeny)

                               průběžné výsledky včetně historických dat z roku 2020 jsou v přehledné tabulce

Kontakt na zasílání dat :

                                 e-mail – konkordiadc@gmail.com                         

                                 messenger – Luboš Přibyl

                                 mobil – 770146536