Pravidla

Účastník přihlášením do závodu vyjadřuje souhlas následujícími pravidly:

  • účastní se sportovní soutěže na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost
  • bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů nebo Policie ČR
  • pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním
  • za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost
  • účastnit se sportovní soutěže lze pouze po provedení řádné přihlášky a popřípadě zaplacení startovného
  • pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách sportovní soutěže bez předchozího oznámení
  • účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů
  • účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let
  • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu
  • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání.
Reklama: