Patnáctka v Bezručáku

Termín 25.4.2020 11:00
Místo Start - Cil - ul.Bezručova, Chomutov (GPS : 50.4683192N, 13.3965042E)
Trať 15 km, trať bude upřesněna a aktualizována mapkou
Kategorie Běh s kočárkem, Muži do 39 let, Muži do 49 let, Muži do 59 let, Muži do 69 let, Muži od 70 let, Ženy 50+, Ženy do 39 let, Ženy do 49 let
Startovné 150,- Kč + 50,- Kč dobrovolný příspěvek na Alzheimer nadační fond. Na místě 300,-Kč do kapacity závodu
Přihlášky Přihláškový systém bude aktivní od 22.2.2020 22:22
Prezentace od 08.30 do 10.15 hod. v ZŠ Heyrovského, Chomutov (GPS : 50.4688828N, 13.3976628E)
Ceny Každý běžec v cíli závodu obdrží na památku účastnickou medaili. Dále vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom, medaile i věcné ceny dle možností organizátorů.
Občerstvení V cíli závodu dostane každý závodník vodu. Dále bude v zázemí připravený guláš a čaj pro každého účastníka. Navíc na trati bude dostupná občerstvovací stanice, kde bude k dispozici voda, případně iontový nápoj.
Pojištění Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

KONKORDIA Děčín zajišťuje pouze časomíru.

 

Pořadatelské propozice k 43. ročníku Patnáctka v Bezručáku

Ročník: 43.
Datum konání: sobota, 25.4.2020, start 11 hodin
Předseda organizačního výboru: Michal Luxa – Jiří Holeček

Kategorie:

  • Muži do 39 let / Ženy do 39 let (2000 - 1981),
  • Muži do 49 let / Ženy do 49 let (1980 - 1971),
  • Muži do 59 let / Ženy nad 50 let (1970 – 1961 / 1970 a starší),
  • Muži do 69 let (1960 – 1951),
  • Muži nad 70 let (1950 a starší)
  • Běh s kočárkem (běžec muž) / (běžkyně žena)

V případě malé účasti v jednotlivých kategoriích, je může pořadatel sloučit.

Kapacita závodu: 200 běžců
Kontakt: Jiří Holeček
e-mail:
Bezci.Chomutov@gmail.com
Telefon: +420 775 347 877

Přihlášení na závod
Přihlášení do závodu je možné přes dostupný registrační formulář nebo do naplnění kapacity závodu. V případě nenaplnění kapacity běžců, bude možné přihlášení na místě. Pokud nedojde k zaplacení startovného pět dní před závodem, bude přihláška stornována. Případné startovné na místě bude ve výši 300 Kč.

Vyzvednutí čísla
Vyzvednutí startovního čísla bude možné pouze na místě v den závodu. Předzávodní prezentace bude probíhat od 8:30 hodin a bude ukončena 45 minut před startem závodu, to je v 10:15 hodin.

Cena startovného
Základní startovné bylo stanoveno na 150 Kč. Dále je možnost přispět 50 korunami na Alzheimer nadační fond. Startovné je nutné uhradit bezhotovostním převodem, na bankovní účet, jež bude zaslán na přihlašovací email. V případě přihlášení v den závodu, je možné platit v hotovosti v kanceláři závodu.
Poslední platby převodem budou akceptovány do 19.04.2020.

 Úschovna
Úschovna batohů bude k dispozici vedle registrací, kde k zavazadlu bude přidělena cedulka s vaším startovním číslem.

Občerstvení
V cíli závodu dostane každý závodník vodu. Dále bude v zázemí připravený guláš a čaj pro každého účastníka. Navíc na trati bude dostupná občerstvovací stanice, kde bude k dispozici voda, případně iontový nápoj.

Sprchy a šatny
Šatny se sprchami budou dostupné v přilehlé ZŠ Heyrovského, kde následně proběhne také závěrečný ceremoniál.

Vyhlášení
Vyhlášení proběhne přibližně třicet minut po doběhnutí posledního závodníka. Každý běžec v cíli závodu obdrží na památku účastnickou medaili. Dále vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom, medaile i věcné ceny dle možností organizátorů.

Fotografie a výsledky
Fotografie i výsledky budou dostupné po ukončení závodu na webu, případně na facebookových stránkách.

Důležité poučení
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Během závodu bude přítomen zdravotník, a dobrovolníci během trati budou vybaveni lékárničkou. Doprava bude omezena pouze v cílové rovince, (kde budou stát hlídky městské policie). Zbylá část trati bude probíhat v rámci neomezeného dopravního provozu, a je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu.

Informace k registracím:
Omezené množství registrací na místě. Registrace nevyzvednuté nejpozději 45 minut před startem budou dány k dispozici pro nezaregistrované běžce.

Podmínky a pravidla:
1.) Souhlasím s tím, aby spolek zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s přihláškou do soutěže.
1.1.) Jméno, příjmení a klub zpracováváme za účelem zařazení do startovní listiny
1.2.) E-mail zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi
1.3.) Pohlaví a rok narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu.
2.) Pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách sportovní soutěže bez předchozího oznámení.
3.) Závodník se účastní akce na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
4.) Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním.
5.) Závodník bude respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů nebo Policie ČR.
6.) Závodu se mohou účastnit pouze závodníci po řádném přihlášení a po uhrazení startovného.
7.) Závodu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, mladší pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce či v jeho doprovodu.
8.) Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za odložené věci.
9.) Fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
10.) Za nevyzvednuté startovní číslo nepřísluší žádná kompenzace.