Jarní běh na Kváďáku – 19.4.2018

Přihlášky

Seznam přihlášených

JménoRočníkKlubKategorie
Miloš Hruška1970VĚTRUŠE ULMUŽI do 49 let
Katarína Kučerová0Ženy od 40 let
Petr Miškovský2003SK APD DěčínMUŽI do 49 let
Adam Miškovský2006SK APD DěčínMUŽI do 49 let
Jan Miškovský2007SK APD DěčínMUŽI do 49 let
Dáša Musilová1983JílovéŽENY do 39 let
Tomáš Plaček1963ASK DěčínMUŽI do 49 let
Ilona Škálová1963TJ Sokol MaxičkyŽENY se psem
Pavel Barcal1966Konkordia DěčínMuži od 50 let
Jan Kotva1984TRIADEMUŽI se psem
Jiří Havránek1987Běžci BynovMUŽI do 49 let* Účastník přihlášením do závodu vyjadřuje souhlas následujícími pravidly:

  • účastní se sportovní soutěže na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost
  • bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů nebo Policie ČR
  • pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním
  • za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost
  • účastnit se sportovní soutěže lze pouze po provedení řádné přihlášky a popřípadě zaplacení startovného
  • pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách sportovní soutěže bez předchozího oznámení
  • účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů
  • účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let
  • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu
  • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání.
Reklama: