Desítka v Bezručáku

Termín 9.1.2021 11:00

Data k závodu se připravují.

KONKORDIA Děčín zajišťuje pouze časomíru.