Běh na Chlum – 25.11.2018

Přihláškový systém spuštěn 1.10.2018

Kategorie bude vygenerována automaticky.

U dětí v případě více startů na několika tratích popř. v hlavním závodě,  prosíme uvést v poznámce.

On-line přihlášky budou ukončeny 23.11.2018 ve 20:00, pak již jen na místě za zvýšené startovné do kapacity závodu.

 

Přihlášky

Seznam přihlášených

JménoRočníkKlubKategorie
Jana Buřtová1988
Jaromír Kanich2011SK APD Děčín
Adéla Mateiciucová2001MK JCC
Marie Grubrová2011SK APD Děčín
Jan Buriánek2013SK APD Děčín
Mariana Pintaudi2008SK APD Děčín
Romana Pomichálková 2005SK APD Děčín
Ondřej Pomichálek 2015SK APD Děčín
Ondřej Pomichálek 2015SK APD Děčín
Vladimír Růžička1962Ústí nad Labem
Tomáš Plaček1963ASK Děčín
Branislav Švirloch1973KB Jílové
Zdeňka Švirlochová1975KB Jílové
Miloš Hruška1970VĚTRUŠE UL
Jaroslav 0
Jaroslav Tesař1978
David Hakl2014SK APD Děčín* Účastník přihlášením do závodu (osobně vyplněním přihlášky / elektronicky potvrzením souhlasu) vyjadřuje souhlas následujícími pravidly:

 • souhlasí s tím, aby spolek zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s přihláškou do soutěže
 • souhlasí s tím, že spolek je oprávněn zpřístupnit údaje uvedené v přihlášce v nezbytném rozsahu s vydáním oficiálních startovních a výsledkových listin a seznamů přihlášených
 • prohlašuje, že byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb. o zpracování osobních údajů
 • účastní se sportovní soutěže na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost
 • bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů nebo Policie ČR
 • pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním
 • za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost
 • účastnit se sportovní soutěže lze pouze po provedení řádné přihlášky a popřípadě zaplacení startovného
 • pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách sportovní soutěže bez předchozího oznámení
 • účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů
 • účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu
 • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání

Reklama: