Běh kolem ZOO

Přihlášky spuštěny 1.4.2018. Mapa závodu bude v nejbližší době.

Přihlášky

Seznam přihlášených

JménoRočníkKlubKategorie
Jan Jislovský1975MUŽI do 49 let
Martina Malíková1990Konkordia Děčín ŽENY do 39 let
Adam Miškovský2006SK APD DěčínMUŽI do 49 let
Jan Miškovský2007SK APD DěčínMUŽI do 49 let
Petr Miškovský2003SK APD DěčínMUŽI do 49 let
Viktorie Juricová2001TJ Slovan VarnsdorfŽENY do 39 let
Karel Klinkáček1967DěčínMuži od 50 let
Vojta Miškovský2010SK APD DěčínMUŽI do 49 let
Tomáš Plaček1963ASK DěčínMuži od 50 let
jaroslav živný1965Konkordia DěčínMuži od 50 let
marie živná1971Konkordia DěčínŽeny od 40 let
Jarmila Sobecká1977USK Provod Ústí nad LabemŽeny od 40 let* Účastník přihlášením do závodu (osobně vyplněním přihlášky / elektronicky potvrzením souhlasu) vyjadřuje souhlas následujícími pravidly:

 • souhlasí s tím, aby spolek zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s přihláškou do soutěže
 • souhlasí s tím, že spolek je oprávněn zpřístupnit údaje uvedené v přihlášce v nezbytném rozsahu s vydáním oficiálních startovních a výsledkových listin a seznamů přihlášených
 • prohlašuje, že byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb. o zpracování osobních údajů
 • účastní se sportovní soutěže na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost
 • bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů nebo Policie ČR
 • pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním
 • za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost
 • účastnit se sportovní soutěže lze pouze po provedení řádné přihlášky a popřípadě zaplacení startovného
 • pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách sportovní soutěže bez předchozího oznámení
 • účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů
 • účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu
 • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání

Reklama: